Baş səhifə İcarə Klassik çadırlar

KLASSİK ÇADIRLAR

Klassik çadırlar – açıq hava şəratində istənilən tədbirin həyata keçirilməsi üçün başılıca tələb olunan vasitədir. Bu növ çadırların vermiş olduğu ənənəvi unikal klassik görünüş təqdimatların, sərgilərin və digər rəsmi tədbirlərin təşkil olunması üçün ən ideal növdür. Belə ki, istənilən səthə yerləşdirilə bilən mobil tent konstruksiyalar bu çadır növlərinin möhkəm forma və klassik görünüşünü daha da əsrarəngiz edir.

Klassik çadırlar görünüş olaraq kvadrat və ya düzbucaqlı formada quraşdırılır. Damının dizaynının isə üçbucaqlı formada hazırlanması klassik görünüşünə daha da özünəməxsus ahəngi birləşdirir. Səbəbsizdir ki, bu möhkəm quruluş forması bu növ çadırların güclü küləklər də daxil olmaqla ağır yüklərə tab gətirməsinə köməklik edir.

Klassik çadırlar istər küləkli, istərsə də günəşli və isti havalar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, yan divar konstruksiyalar əlavə etməklə soyuq və küləkli havalarda bu növ çadırların dayanıqlılığını və möhkəmliyini daha da artırmaq olar.

Çadırın quraşdırıldığı ərazidə döşəmə örtüyü olmadıqda müştərinin istəyindən asılı olaraq çadır tam döşəməli formada quraşdırılıb təhvil verilə bilər. Bununla yanaşı, müştərimizin istəyindən asılı olaraq işıqlandırma sistemi, kondisionerlər və ya qızdırıcıların quraşdırılmasını da əlavə etmək mümkündür.

Ölçülər: 10x5-dən 10x100 m-ə, 15x5-dən 15x200 m-ə, 20x5-dən 20x400 m-ə, 18x5-dən 18x100 m-ə qədər

Parkımız müxtəlif ölçülü klassik çadırlarla təchiz olunmuşdur.

Meydan: 300 m2
Forma: düzbucaq
Uzunluq: 30 m
Eni: 10 m
Zirvə hündürlüyü: 5 m
Meydan: 350 m2
Forma: düzbucaq
Uzunluq: 35 m
Eni: 10 m
Zirvə hündürlüyü: 5 m
Meydan: 75-4500 m2
Forma: düzbucaq
Uzunluq: 5-300 m
Eni: 15 m
Zirvə hündürlüyü: 5 m
Meydan: 90-5400 m2
Forma: düzbucaq
Uzunluq: 5-300 m
Eni: 18 m
Zirvə hündürlüyü: 5 m
Meydan: 100-13000 m2
Forma: düzbucaq
Uzunluq: 5-650 m
Eni: 20 m
Zirvə hündürlüyü: 5 m