Baş səhifə İcarə Kaskadlı çadırlar

KASKADLI ÇADIRLAR

Meydan: 192 m2
Forma: Oval
Uzunluq: 16 m
Eni: 12 m
Zirvə hündürlüyü: 5 m
Meydan: 540 m2
Forma: Oval
Uzunluq: 30 m
Eni: 18 m
Zirvə hündürlüyü: 9,6 m