Baş səhifə İcarə Mobil çadırlar

MOBİL ÇADIRLAR

Mobil çadırlar - Kiçik bir tədbirlərin təşkil olunması üçün ən yaxşı və ən unikal variant Mobil çadırlarıdır! Görünüş olaraq konusvari formada dizayn olunan bu növ çadırlar çox da böyük olmayan kütləvi yığıncaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Digər çadırlarda olduğu kimi, “Mobil çadırları” da mobil konsturksiyalarla təchiz olunmuşdur və ən qısa müddətdə quraşdırılıb tam hazır formaya gətirilir. Mobil çadırlarının istifadə olunma sferası daha genişdir. Belə ki, kütləvi tədbirlər, ziyafətlər, gəzinti, korporativ tədbirlər, sərgilər, təqdimatlar və s. bu tipli tədbirlər zamanı baslica köməkçiniz olacaqdır.

Mobil çadırlar istər küləkli, istərsə də günəşli və isti havalar üçün nəzərdə tutlmuşdur. Belə ki, yan divar konstruksiyalar əlavə etməklə soyuq və küləkli havalarda bu növ çadırların dayanıqlılığını və möhkəmliyini daha da artırmaq olar.

Çadırın quraşdırıldığı ərazidə döşəmə örtüyü olmadıqda müştərinin istəyindən aslı olaraq çadır tam döşəməli formada quraşdırılıb təhvil verilə bilər. Bununla yanaşı, müştərimizin istəyindən aslı olaraq işıqlandırma sistemi, kondisionerlər və ya qızdırıcıların quraşdırılmasını da əlavə etmək mümkündür.

Ölçülər: 3x3 m, 3x4m, 4x4m, 5x5 m, 10x10 m.

Forması: Kvadart, çoxkünclü

Meydan: 9 m2
Forma: kvadrat
Uzunluq: 3 m
Eni: 3 m
Zirvə hündürlüyü: 4,7 m
Meydan: 12 m2
Forma: kvadrat
Uzunluq: 3 m
Eni: 4 m
Zirvə hündürlüyü: 4,7 m
Meydan: 16 m2
Forma: kvadrat
Uzunluq: 4 m
Eni: 4 m
Zirvə hündürlüyü: 4,7 m
Meydan: 25 m2
Forma: kvadrat
Uzunluq: 5 m
Eni: 5 m
Zirvə hündürlüyü: 4,7 m